ภาพถ่าย

เที่ยวบินสู่คุณภาพ

Beech A36 โบนันซ่า

Beech A36 โบนันซ่า

Nigel Moll

Beech A36 โบนันซ่า

** ประตูคู่ขนาดใหญ่ที่เปิดเข้าไปในห้องโดยสารท้ายเรือที่สะดวกสบายเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สะดวกที่สุดและมีประโยชน์ของ A36
**

Nigel Moll

Beech A36 โบนันซ่า

เครื่องบินที่สร้างขึ้นในปี 1984 และหลังจากนั้นจะมีคอลัมน์ควบคุมแยกต่างหากในขณะที่เครื่องบินก่อนหน้านี้มีการควบคุมสไตล์แบบ "ทุ่ม"

Nigel Moll

ดูวิดีโอ: นงกอนใคร! เทยวบนบรรมย - ดอนเมอง แอรเอเชยเทยวแรก บอกเลยบนคม คณภาพครบมากๆ Air Asia (มีนาคม 2020).

Загрузка...